Přejít k obsahu

SLEVA 25% | Použijte kód: SLEVA25

🇪🇺 FREE Shipping in the EU 🇪🇺

Košík

Ochrana osobních údajů

podmínky ochrany osobních údajů

Sasillia.cz se zavazuje chránit vaše soukromí online. V rámci tohoto závazku jsme přijali Zásady ochrany osobních údajů online, které určují, jak shromažďujeme, uchováváme a používáme informace shromážděné o vás online.Jaké informace sasillia.cz shromažďuje?

Sasillia od vás může požadovat a/nebo shromažďovat informace na dobrovolné bázi, když: se u nás zaregistrujete, napíšete komentář nebo když pošlete dotaz e-mailem na zákaznickou podporu sasillia.cz. Požadované informace mohou zahrnovat osobní údaje, jako je vaše jméno a e-mailová adresa. Pokud jste mladší 13 let, budete potřebovat souhlas rodiče nebo opatrovníka, než nám poskytnete jakékoli osobní údaje pro účely registrace a dalších online aktivit.Přihlaste se k odběru našeho bezplatného zpravodaje

Pokud se chcete přihlásit k odběru našeho bezplatného newsletteru nebo výměnou za slevu/nabídku, budete požádáni o poskytnutí osobních údajů, jako je vaše e-mailová adresa. S vaším svolením sasillia.cz tyto informace používá k tomu, aby vás pravidelně kontaktovala s informacemi o novinkách v produktech, speciálních nabídkách a nových hrách, které jsou vydávány.E-mail

Tím, že vám umožníme posílat nám e-mail, se nesnažíme shromažďovat žádné vaše osobní údaje. Osobní údaje (jako je jméno a e-mailová adresa) obsažené v e-mailu použijeme pouze k tomu, abychom odpověděli na váš konkrétní dotaz nebo připomínky v e-mailu. Ačkoli můžeme váš e-mail po určitou dobu uchovávat, nepoužijeme žádné osobní údaje obsažené ve vašem e-mailu k jinému účelu než k odpovědi na váš konkrétní dotaz nebo připomínky.

Ať už se jedná o jakoukoli činnost, budeme shromažďovat informace pouze v rozsahu, který považujeme za přiměřeně nezbytný pro splnění vašich požadavků a našich legitimních obchodních cílů.

Odhlášení

Pokud dostáváte e-maily nebo běžnou poštu a později se rozhodnete odhlásit a nechat své jméno odstranit ze seznamu pro zasílání e-mailů, můžete tak učinit pomocí odkazu, který je součástí e-mailu sasillia.cz.

Kdy můžeme informace zveřejnit

V rámci našeho běžného obchodního jednání můžeme sdílet informace se společnostmi nebo jednotlivci, kteří nám poskytují služby nebo jednají naším jménem, například se společnostmi poskytujícími technologické nebo realizační služby. V případě, že dojde ke změně vlastníka společnosti, budou novým vlastníkům samozřejmě poskytnuty naše soubory, včetně informací, které jste poskytli. Informace budeme sdílet také s vládními úředníky, včetně orgánů činných v trestním řízení nebo soudních orgánů, abychom mohli spolupracovat při oprávněném vyšetřování.

Pokud vám to neřekneme předem (například v době, kdy shromažďujeme informace), nebo pokud to není součástí konkrétního programu nebo funkce, které jste se rozhodli zúčastnit, nesdílíme osobní údaje, které jsme shromáždili (například jméno nebo e-mailovou adresu), s jinými společnostmi, třetími stranami, pro jejich vlastní komerční nebo marketingové účely.Odkazy a třetí strany

Čas od času můžeme jako službu pro vás uvádět odkazy na jiné webové stránky. Stránky třetích stran provozují společnosti, které jsou mimo naši kontrolu, a vaše aktivity na těchto stránkách se řídí zásadami a postupy těchto třetích stran. Doporučujeme vám, abyste si před zveřejněním jakýchkoli osobních údajů prostudovali zásady ochrany osobních údajů těchto třetích stran, protože za zásady ochrany osobních údajů těchto stránek neodpovídáme.

Někdy spolupracujeme s třetími stranami na přidávání funkcí nebo reklam na naše stránky. Tyto třetí strany mohou při návštěvě určitých stránek našeho webu umístit do vašeho prohlížeče soubory cookie nebo shromažďovat soubory cookie, které již dříve umístily, spolu s adresou URL navštívené stránky. Tyto třetí strany ani jejich používání údajů nekontrolujeme. V některých případech vám můžeme poskytnout nástroje pro omezení údajů odesílaných třetím stranám. Tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na používání údajů těmito třetími stranami.

Za účelem personalizace stránek a zjednodušení procesu registrace vám dáváme možnost propojit váš účet s Facebookem/Twitterem. Když svůj účet propojíte, Facebook/Twitter může sdílet údaje o vás s námi a my můžeme sdílet informace o vás se společností Facebook. Kromě toho se hráčům Sasillia, kteří jsou vašimi přáteli na Facebooku/Twitteru, může zobrazit vaše uživatelské jméno Sasillia, pokud jste oba své účty propojili s Facebookem.

Soubory cookie

Sasillia.cz může používat soubory cookie ke zlepšení používání našich webových stránek.

"Cookie" je malý soubor, který webové stránky často ukládají do počítače uživatele. Ukládání souborů cookie do vašeho systému nám poskytuje snadný a pohodlný způsob, jak přizpůsobit vaše zkušenosti na našich webových stránkách. Soubory cookie nám například umožňují zapamatovat si vaše jméno, informují nás o tom, že jste naše webové stránky již navštívili, a mohou obsahovat informace, které vám zpříjemní příští návštěvu našich webových stránek. Soubory cookie však nepoužíváme k ukládání osobních údajů, jako je vaše jméno. Kromě toho sasillia.cz nepoužívá soubory cookie k získání informací z vašeho počítače, které nebyly původně odeslány v souboru cookie. Soubory cookie můžete kdykoli zakázat nebo nastavit prohlížeč tak, aby vás upozornil na odesílání souborů cookie do vašeho počítače.IP adresy

Sasillia.cz může také shromažďovat vaši IP adresu pro účely bezpečnosti a zabezpečení. IP adresa je číslo, které počítače v síti používají k identifikaci vašeho počítače při každém přihlášení k internetu.Soubory protokolů

Další neosobní informace, které sasillia.cz shromažďuje, mají podobu logů - souborů, které zaznamenávají aktivitu na webových stránkách, včetně toho, kolik "návštěv" určitá webová stránka zaznamenává (tzv. "údaje o kliknutí"). Záznamy v souborech protokolu se například generují pokaždé, když návštěvník klikne na ikonu "Domů" na našich stránkách. Tyto záznamy umožňují sasillia.cz vyhodnocovat celkovou aktivitu na stránkách, sledovat zájem o inzerovaný prodej, sledovat zájem o nákupní chování a řešit technické problémy.Prostřednictvím souborů protokolu můžeme také shromažďovat určité demografické údaje, jako je typ prohlížeče, který používáte (např. Chrome, FireFox, Internet Explorer), typ operačního systému, který používáte (např. Windows nebo Mac OS), a název domény vašeho poskytovatele internetových služeb (např. Comcast, AT&T).Odkazování na stránky třetích stran

Za účelem poskytnutí relevantních informací, které nenajdete na našich webových stránkách, může sasillia.cz poskytovat odkazy z našich webových stránek na webové stránky třetích stran a doporučujeme našim uživatelům, aby si před odesláním osobních údajů přečetli zásady ochrany osobních údajů na stránkách třetích stran. Všechny soubory ke stažení a soubory EXE poskytované na těchto stránkách pocházejí od třetí strany a Sasillia není zodpovědná za žádné soubory nebo adware, které se instalují prostřednictvím jejich her a spořičů obrazovky. Pravděpodobně obsahují několik adwarových produktů, takže je stahujte a instalujte na vlastní nebezpečí. Sasillia nepřebírá ŽÁDNOU zodpovědnost. sasillia.cz není zodpovědná za ochranu osobních údajů obsahu stránek třetích stran' a tímto se zříká jakýchkoli prohlášení nebo záruk vyjádřených na jakýchkoli jiných stránkách.Kdo shromažďuje mé osobní údaje?

Veškeré osobní údaje, které sdělíte při návštěvě kterékoli z našich webových stránek, shromažďuje sasillia.cz a používá je výše uvedeným způsobem.Otázky a stížnosti

Pokud máte jakékoli dotazy, stížnosti nebo připomínky týkající se našeho Prohlášení o ochraně osobních údajů, kontaktujte nás prosím na adrese hello@sasillia.cz.Používáním těchto stránek vyjadřujete svůj souhlas se Zásadami ochrany osobních údajů na webu sasillia.cz. Pokud s těmito Zásadami ochrany osobních údajů nesouhlasíte, nepoužívejte tyto stránky. Vyhrazujeme si právo provádět změny těchto Zásad ochrany osobních údajů. Čas od času se na ně prosím vraťte, abyste se ujistili, že jste se s těmito změnami seznámili. Vaše další používání těchto stránek bude znamenat, že s těmito změnami souhlasíte.

Další informace

* Společnost Google jako dodavatel třetí strany používá k zobrazování reklam na webu soubory cookie.

* Používání souboru cookie DART společnosti Google umožňuje zobrazovat reklamy vašim uživatelům na základě jejich návštěvy vašich stránek a jiných stránek na internetu.

* Uživatelé mohou používání souboru cookie DART odmítnout na stránce Zásady ochrany osobních údajů reklamní a obsahové sítě Google.

K zobrazování reklam při návštěvě našich webových stránek využíváme reklamní společnosti třetích stran. Tyto společnosti mohou používat informace (bez vašeho jména, adresy, e-mailové adresy nebo telefonního čísla) o vašich návštěvách těchto a jiných webových stránek, aby vám poskytovaly reklamy na zboží a služby, které vás zajímají.

Používáním našich webových stránek souhlasíte (návštěvník) s tím, aby třetí strany zpracovávaly vaši IP adresu za účelem určení vaší polohy pro účely převodu měny. Souhlasíte také s tím, aby tato měna byla uložena v souboru cookie relace ve vašem prohlížeči (dočasný soubor cookie, který se po zavření prohlížeče automaticky odstraní). Děláme to proto, aby zvolená měna zůstala při prohlížení našich webových stránek zvolená a konzistentní, aby bylo možné ceny přepočítat na vaši (návštěvníka) místní měnu.

 

Anglicky:

sasillia.cz is committed to protecting your privacy online. To further this commitment, we have adopted an Online Privacy Policy that guides how we collect, store, and use the information collected about you online.

 

What information does sasillia.cz collect?

Sasillia may request and/or collect information from you on a voluntary basis when you: register with us, post comments or when you send questions via e-mail to sasillia.cz customer support. The requested information may include personal information such as your name and e-mail address. If you are under the age of 13, you will need your parent or guardian's consent before you can provide any personal information to us for purposes of registration and other online activities.

 

Sign up to our Free Newsletter

If you wish to sign up to our free newsletter or in exchange for a discount / offer, you will be asked to supply personal information such as your e-mail address. With your permission, sasillia.cz uses such information to periodically contact you with product information news, special offers and new games that are released.

 

E-mail

By allowing you to send e-mail to us, we are not attempting to collect any personal information about you. We will only use personal information (such as name and e-mail address) contained in your e-mail to respond to your specific inquiry or comments in the e-mail. Although we may retain your e-mail for a period of time, we will not use any personal information contained in your e-mail for any purpose other than responding to your specific inquiry or comments.

Whatever the activity may be, we will only collect information to the extent deemed reasonably necessary to fulfill your requests and our legitimate business objectives. 

Opt out

If you are receiving e-mails or regular mail and at a later date you choose to opt out and have your name removed from the e-mailing list, you can do so by using the link included with a sasillia.cz e-mail. 

When We Might Disclose Information

As part of our regular business conduct, we may share information with companies or individuals providing services or acting on our behalf, such as companies providing technological or fulfillment services. In the event that there is a change of corporate ownership, the new owners will of course be provided with our files, including information you have submitted. We will also share information with government officials, including law enforcement officials or court authorities, in order to cooperate with a legitimate investigation.

Unless we tell you first (such as at the time we collect information), or unless it is part of a specific program or feature in which you have elected to participate, we do not share personally information that we have collected (such as name or email address) with other, third-party companies for their own commercial or marketing purposes.

 

Links and Third Parties

From time to time we may include links to other websites as a service to you. The third party sites are operated by companies that are outside of our control, and your activities at those sites will be governed by the policies and practices of those third parties. We encourage you to review the privacy practices of these third parties before disclosing any personally identifiable information, as we are not responsible for the privacy practices of those sites.

We sometimes work with third parties to add features or advertisements to our Site. These third parties may place cookies on your browser when you visit certain pages of our Site, or collect cookies that they have previously placed, along with the URL of the page you visited. We do not control those third parties or their use of data. In some cases we may provide tools for you to limit data sent to third parties. This privacy policy does not cover those third parties use of data.

To personalize the Site, and to simplify the registration process, we give you the option to link your account with Facebook/Twitter. When you link your account, Facebook/Twitter may share data about you with us, and we may share information about you with Facebook. In addition, Sasillia players who are your friends on Facebook/Twitter may be shown your Sasillia username if you have both linked your Facebook accounts.

 

Cookies

sasillia.cz may use cookies to improve the use of our websites.

A "cookie" is a small file that websites often store on a user's computer. Storage of cookies on your system provides an easy and convenient method for us to personalize your experience on our websites. For example, cookies allow us to remember your screen name, tell us that you have visited our website before, and may contain information that will make your next visit to our website more enjoyable. However, we do not use cookies to store personal information such as your name. In addition, sasillia.cz does not use cookies to retrieve information from your computer that was not originally sent in a cookie. You can always disable cookies or set your browser to alert you when cookies are being sent to your computer.

 

IP Addresses

sasillia.cz may also collect your IP address for safety and security purposes. An IP address is a number that is used by computers on the network to identify your computer every time you log on to the Internet.

 

Log Files

Other non-personal information collected by sasillia.cz is in the form of logs - files that record website activity, including how many "hits" a particular web page is getting (a.k.a., "click-through data"). For example, log file entries are generated every time a visitor clicks the "Home" icon on our site. These entries enable sasillia.cz to assess overall site activity, track interest in advertised sales, track interest in purchase behavior, and troubleshoot technical concerns.

 

Through the use of log files, we may also collect certain demographic information such as the type of browser you are using (e.g., Chrome, FireFox, Internet Explorer), the type of operating system you are using (e.g., Windows or Mac OS), and the domain name of your Internet service provider (e.g., Comcast, AT&T).

 

Linking to third party sites

To provide relevant information not found on our websites, sasillia.cz may provide links from our websites to third party websites and we encourage our users to read third party sites' privacy policies before submitting personal information. All the downloads and EXE files provided on this site are from a 3rd party and Sasillia is not responsible for any files or adware that gets installed by their games and screen savers. They are likely to contain several adware products, so download and install at your own risk. Sasillia assumes NO responsibility. sasillia.cz is not responsible for the privacy practices of the content of third party sites' and hereby disclaims any representations or warranties expressed on any other site.

 

Who is collecting my personal information?

Any personal information that you disclose while visiting any of our websites is collected by sasillia.cz and is used in the manner specified above.

 

Questions and Complaints

If you have any questions, complaints or comments regarding our Privacy Policy Statement, please contact us at hello@sasillia.cz

 

By using this site, you signify your assent to the sasillia.cz Online Privacy Policy. If you do not agree to this Privacy Policy, please do not use this site. We reserve the right to make changes to this Privacy Policy. Please check back from time to time to ensure that you are aware of these changes. Your continued use of this site will signify your acceptance of these changes.

Additional Information

* Google, as a third party vendor, uses cookies to serve ads on your site.

* Google's use of the DART cookie enables it to serve ads to your users based on their visit to your sites and other sites on the Internet.

* Users may opt out of the use of the DART cookie by visiting the Google ad and content network privacy policy.

 We use third-party advertising companies to serve ads when you visit our website. These companies may use information (not including your name, address, email address, or telephone number) about your visits to this and other websites in order to provide advertisements about goods and services of interest to 

By using our website, you (the visitor) agree to allow third parties to process your IP address, in order to determine your location for the purpose of currency conversion. You also agree to have that currency stored in a session cookie in your browser (a temporary cookie which gets automatically removed when you close your browser). We do this in order for the selected currency to remain selected and consistent when browsing our website so that the prices can convert to your (the visitor) local currency.