Pravidla pro vracení zboží

PRAVIDLA PRO VRÁCENÍ OBJEDNÁVKY:
Záruka vrácení peněz do 30 dnů je naším způsobem, jak zajistit vaši plnou spokojenost s našimi produkty. Pokud nejste s výrobkem spokojeni, dejte nám vědět do 30 kalendářních dnů od obdržení objednávky a my vám vrátíme peníze v plné výši. Společnost si může od zákazníka vyžádat další informace v případě, že je zařízení nahlášeno jako vadné nebo nefunkční. Náklady na dopravu vráceného zboží hradí zákazníci.

Chcete-li zahájit vrácení zboží, můžete nás kontaktovat na adrese hello@sasillia.cz. Pokud bude vaše vrácení přijato, po obdržení položky vám vrátíme peníze. Zákazníci budou zodpovědní za úhradu nákladů na zpětné zaslání. Zboží zaslané zpět bez předchozí žádosti o vrácení nebude přijato.

Odmítnuté zásilky nebo zásilky vrácené na adresu nepotvrzenou naší společností nevracíme.
Na všechny zákazníky, kteří si objednají zboží z výprodeje (zboží za zvýhodněnou cenu), se vztahuje konečný prodej (bez možnosti vrácení). Pokud máte problém s objednávkou nebo výrobkem, napište nám prosím na hello@sasillia.cz.
U některých položek označených v popisu výrobku "VÝPRODEJ", není možné vrátit peníze, získat kredit v obchodě nebo je vyměnit. To se týká všech položek v našich sekcích "Výprodej".
ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY:
Zákazník má možnost zrušit svou objednávku 24 hodin od jejího zadání před odesláním objednávky a získat zpět plnou částku bez jakýchkoli otázek. Zrušení objednávky v této lhůtě proveďte e-mailem na adresu hello@sasillia.cz.

Všechny žádosti o zrušení objednávky by měly být zaslány e-mailem na následující adresu: hello@sasillia.cz.

POŠKOZENÍ A PROBLÉMY
Po obdržení objednávky ji prosím zkontrolujte a neprodleně nás kontaktujte, pokud je zboží vadné, poškozené nebo pokud jste obdrželi špatné zboží, abychom mohli problém vyhodnotit a napravit.
DOBA VYŘÍZENÍ VRÁCENÍ PENĚZ:

Jakmile zařízení odešlete zpět, zašlete nám prosím e-mail s uvedením čísla zásilky. Toto sledovací číslo budeme potřebovat, abychom mohli zkontrolovat, zda bylo zařízení vráceno.
Vrácení peněz byste měli očekávat do čtyř týdnů od předání zásilky přepravci pro vrácení zboží, v mnoha případech však obdržíte peníze rychleji. Do této doby se započítává doba přepravy, během níž obdržíme vaše vrácené zboží od odesílatele (5 až 10 pracovních dnů), doba, kterou nám zabere zpracování vašeho vráceného zboží po jeho obdržení (3 až 5 dnů), a doba, kterou potřebuje vaše banka ke zpracování naší žádosti o vrácení peněz (5 až 10 pracovních dnů).
Pokud potřebujete zboží vrátit, pošlete nám e-mail na adresu hello@sasillia.cz s číslem vaší objednávky a podrobnostmi o výrobku, který chcete vrátit. Rychle vám odpovíme a poskytneme pokyny, jak vrátit položky z vaší objednávky.
Pokud potřebujete vrátit položku, zašlete nám e-mail na adresu hello@sasillia.cz s číslem vaší objednávky a podrobnostmi o výrobku, který chcete vrátit. Rychle vám odpovíme a poskytneme pokyny, jak vrátit položky z vaší objednávky.


Anglicky:ORDER RETURNS/REFUND POLICY:

The 30-Day Money-Back Guarantee is our way of ensuring your complete satisfaction with our products. If you are not satisfied with the product, then let us know within 30 calendar days of receiving your order, and we will give you a full refund. The company might request additional information from the customer in case the device is reported as defective or faulty. The cost of shipping for returned items are covered by customers.

To start a return, you can contact us at hello@sasillia.cz. If your return is accepted, we’ll issue a refund after receiving the item. Customers will be responsible for paying return shipping costs. Items sent back to us without first requesting a return will not be accepted.

We do not refund refused packages or returned to the address not confirmed by our company.

All customers who order from a sale (products at discounted price) are subject to final sale (no returns). If you have an issue with your order or product please email hello@sasillia.cz.

Some items marked "SALE" product description, are not eligible for refund, store credit, or exchange. This includes all items in our "Sale" sections.


ORDER CANCELLATIONS:

Customer is able to cancel their order 24 hours from placing it before order is shipped out for a full refund no questions asked. Please email hello@sasillia.cz to cancel within the time period.

All cancelation requests should be submitted via email using the following address: hello@sasillia.cz

DAMAGES AND ISSUES

Please inspect your order upon reception and contact us immediately if the item is defective, damaged or if you receive the wrong item so that we can evaluate the issue and make it right.


REFUNDS PROCESSING TIME:


As soon as you send the device back, please send us an email providing a tracking number of the returned device. We will need this tracking number in order to check if the device was returned.

You should expect to receive your refund within four weeks of giving your package to the return shipper, however, in many cases you will receive a refund more quickly. This time period includes the transit time for us to receive your return from the shipper (5 to 10 business days), the time it takes us to process your return once we receive it (3 to 5 days), and the time it takes your bank to process our refund request (5 to 10 business days).

If you need to return an item, send us an email to hello@sasillia.cz with your order number and details about the product you would like to return. We will respond quickly with instructions for how to return items from your order.

If you need to return an item, send us an email to hello@sasillia.cz with your order number and details about the product you would like to return. We will respond quickly with instructions for how to return items from your order.